ENGLISH

 

 

ZENEI ÍRÁSOK  

 

Előadás, tanulmány

ALMÁSI ISTVÁN:

- Kodály Zoltán és Gyulai Ágost Almási Sámuel dalgyűjteményéről
Előadás, Kodály-konferencia, Budapest, 2012. december.16.

HELTAI BÁLINT:

- Kodály Zoltán választásai. A Liszt Ferenchez című óda helye
a Kodály által megzenésített versek sorában

Előadás, Gödöllői Akadémia, 2015. szeptember 18.

ITTZÉS MIHÁLY:

- A Háryról - kétféleképpen
(2015-2016)

- Versértelmezés zenével.
Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez című költeménye Kodály Zoltán megzenésítésében
Előadás, Gödöllői Akadémia, 2015. szeptember 18.

NAGY MÁRTA:

- Sgambati Magyarországon... A Liszt Ferenc Társaság évadnyitó előadása
(2016)

SZALAY ZOLTÁN:

- "A magyar népdal... az egész magyar lélek tükre"
- gondolatok egy Kodály-idézet
nyomán
Előadás, Kodály-konferencia, Budapest, 2012. december 16. 

VÁRNAI FERENC:

- Kodály Zoltán Pécs-baranyai kapcsolatairól
(1976)

 

Kritika, recenzió  

KÖTELES GYÖRGY:

- A halotti búcsúztató.
Sápy Szilvia:
A halotti búcsúztató.A műfaj eredete és történeti rétegei
című könyvéről
Debrecen 2015.
(Lektori jelentés, 2013)

- Áhítat-esztétika a gregorián énektől Kodályig.
Széljegyzetek Angi István új könyvéhez
Angi István: A harmónia marad. Nagyvárad, 2013.
(2014)

 

Beszámoló, ismertetés  

BREINICHNÉ HORVÁTH ANDREA:  

- 111 - képek, emlékek, gondolatok. In memoriam Andor Ilona
Az Andor Ilona Baráti Társaság kiadványáról, 2015
(2016)

DOMBÓVÁRI JÁNOS:  

- Zenetudományi konferencia Kodály Zoltán emlékére

a 85 esztendős Bónis Ferenc köszöntésével

(Kodály Emlékmúzeum, 2017. június 15.)

 

KÖTELES GYÖRGY:

- Bicinia Hungarica és Tricinia
a Hungaroton Kodály-összkiadásának új hanglemezén
Hungaroton, 2012. HCD 32711-13
(2014)

- Beszámoló a IV. Országos "Kodály Zoltán" Kamaraének-találkozóról
Budapest, 2016. április 23.

- Beszámoló az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusának Bartók-hangversenyéről
Magyar Nemzeti Galéria, 2016. május 8.

- A Nemzet Művészeivel a nemzeti művészetről
Hangversennyel egybekötött találkozó
Balassa Sándor, Dubrovay László, Kocsár Miklós és Szőnyi Erzsébet zeneszerzővel
Magyar Muzsikus Fórum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
2015. március 30.

- Vörösmarty, Liszt és Kodály - kapcsolatok versben és zenében.
Beszámoló a Gödöllői Akadémiáról

2015. szeptember 18.

Csillagtúrák Kodály világában - harmadszor

Beszámoló a "Kodály világa" III. konferenciájáról

2017. október 3.

Kodály Zoltánra emlékeztek a Felvidéken

Konferencia Nyitrán, emléktábla-avatás Nagyszombatban

2017. szeptember 21-22.

S. SZABÓ MÁRTA:

Kardos Pál: Karvezetés III. Intonálás (2017)

Könyvismertetés

 

ZELINKA TAMÁS:

- A Miskolci Szimfonikus Zenekar Kodály-lemezéről
Hungaroton Classic, 2013. HCD 32723
(2014)

 

Köszöntő

ITTZÉS MIHÁLY:

- "A kodályi örökség megőrzésén, ápolásán fáradoztam."
Kertész Lajos 90 éves
(2015)

- Szabó Miklós
(2015)

KÖTELES GYÖRGY:  

- Birinyi József köszöntése
(2017)

 

Megemlékezés, nekrológ

HORVÁTH ZOLTÁN:

- Megemlékezés Kodály Zoltánról
Beszéd, Óbudai Szentháromság templom, 2017. március 5.

ITTZÉS MIHÁLY:

- Elhunyt Breuer János
(2016)

- Joób Árpád halálára
(2016)

KÖTELES GYÖRGY:

- Mohayné Katanics Mária halálára
(2017)

SALAMIN ANDRÁS - ITTZÉS MIHÁLY:  

- Huszár Klára emlékére
(2014)

SZATMÁRI LÁSZLÓNÉ:

- Dr. Soltész Elekné iskolaszervező munkássága
Beszéd, Budapest-Józsefvárosi Zeneiskola, 2016. október 7.

 

Jegyzet

BARTALUS ILONA:

- Mozaikok. Aggodalmak a Kodály-ügyben (2013. augusztus 24.)
- Ittzés Mihály: A zenei nevelésről - közérdekből, személyes felelősségérzettel.
Bartalus Ilona gondolat-mozaikja elé
(2016)

ITTZÉS MIHÁLY:

- A zenei nevelésről - közérdekből, személyes felelősségérzettel.
Bartalus Ilona gondolat-mozaikja elé
(2016)

 

Ajánló

RÁTZ ÁGOTA - TSCHURL KÁROLY - KOMLÓS BALÁZS: 
- Utazás a hangszerek világában - DVD-ajánló 
(2014)


 

 


 

mystat