ENGLISH

 

 

PORTRÉK

 

Kertész Lajos 90 éves  

2015. november 14-én a család, hajdani tanítványok, kollégák, barátok, tisztelők népes köre köszöntötte Kertész Lajos zongoraművészt, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola nyugalmazott tanszakvezetőjét, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetének volt tanárát, református lelkészt, a Magyar Kodály Társaság alapító tagját. A hangversennyel egybekötött ünnepség a budapesti Nádor teremben volt. Karsay Eszter református lelkész szavai előtt az egybegyűltek közösen énekelték az Áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát kezdetű korált (Somogyi-Tóth Dániel orgonakíséretével).  

Az ünnepi műsor
A közös énekek kottái
Ittzés Mihály köszöntője

 

Kertész Lajos


Kodály Zoltánné Péczely Sarolta
születésnapjára  

2015. november 9-én az Emberi Erőforrások Minisztériumában, az Akadémia utcai Batthyány palota tükörtermében, zenei intézmények és szakmai egyesületek vezetőinek jelenlétében bensőséges ünnepségen köszöntötték Kodály Zoltánnét 75. születésnapja alkalmából. Hoppál Péter államtitkár bevezető szavait követően Balog Zoltán miniszter úr, majd Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, végül Erdei Péter karnagy, c. egyetemi tanár, a Kodály Intézet volt igazgatója köszöntötte az ünnepeltet. Az alkalomhoz méltó zenei köszöntésről az Angelica eánykar három Kodály-mű - A 150. genfi zsoltár, Ave Maria, Nagyszalontai köszöntő - előadásával gondoskodott Gráf Zsuzsa vezetésével. 

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta énekművész a Kodály-életmű szószólója, a kodályi eszméket képviselő zenei intézmények és programok önzetlen támogatója, a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli elnöke. A Társaság köszöntő sorai itt olvashatók.

Kodály és felesége négykezest játszik. Redner Márta felvétele, 1964.

Forrás: fotomuzeum.hu