ENGLISH

 

 

Folyóiratunk:

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

 

2020
2019

A Magyar Kodály Társaság megalakulásának éve: 1978. Ezzel egy időben határozott a vezetőség arról, hogy a Társaság tevékenységéről, feladatairól, hatásköréről írásban is hírt adjon.

Ennek értelmében az 1978-as év végén megjelent "A Magyar Kodály Társaság Hírei" első száma. E zenei szaklap ezidőtől megszakítás nélkül, folyamatosan jelenik meg, immáron negyedévenk énti rendszerességgel. Első főszerkesztője Dr. Bónis Ferenc volt 1978-1987-ig; 1988-1993-ig Csík Miklós; 1994-től Márkusné Natter-Nád Klára.

A "Hírek" tematikájának főfeladata Kodály szellemi örökségének ápolása, foglalkozik az iskolai zeneoktatás - Éneklő ifjúság; népzenetudomány; tudományos kutatások kérdéskörével. Hírt ad az iskolai ének-zeneoktatás helyzetéről, zenepedagógiai tevékenységről. Kiemelt figyelemmel kíséri az ifjúsági énekkarok, felnőtt kórusok helyzetét. Értékeli az egyes régiókban folyó énekkari munka sikerét. Megismerteti a kiváló tanárok, karvezetők személyiségét, beszámol munkájukról, eredményeikről. Különös figyelmet fordít az országos zenepedagógiai rendezvényekre, valamint az ország minden tájegységét érintő hangversenyekre, előadásokra.

A lap beszámolókat közöl a népzenetudomány és a Kodály-kutatás legújabb eredményeiről. Megemlékezik a nagy elődökről, közli az előző század, majd folytatva a jelen XXI. század magyar zenetudomány kiemelkedő mestereinek egy-egy előadását, felhívja a figyelmet a legújabb zenei eseményekre, kiadványokra. A Kitekintés rovatban gyakran hírt ad országhatárainkon kívüli magyar zenei eseményekről és a Nemzetközi Kodály Társaság egy-egy jelentősebb megnyilvánulásáról.

A lap sokszínűsége a zene oly területére fókuszál , amelyet más zenei folyóiratok kevéssé érintenek, így széles érdeklődési körre tarthat igényt. Példányszáma egy ezer, nincs könyvárusi forgalma a Kodály Társaság tagjai és zenei intézmények kapják.

Márkusné Natter-Nád Klára


Impresszum:

Kiadó: Magyar Kodály Társaság

1064, Budapest, Vörösmarty u. 35.

Felelős kiadó: Kertész Attila, elnök

Felelős szerkesztő: Márkusné Natter-Nád Klára


mystat