ENGLISH

 

.

AGÓCSY LÁSZLÓ EMLÉKEZETE PÉCSETT

"A zene a legnagyobb boldogságot jelentette az életemben, s azt tartom, hogy boldog, aki énekel, aki hallgatja, és az is, aki vezényelheti őket."

A kiváló zenepedagógus, karnagy, a pécsi Szeráfi Kórus alapítója és az ottani Éneklő Ifjúság hajdani vezére vallomásos szavaival hívja a MKT pécsi tagcsoportja 2014. december 5-6-án tartandó rendezvényére az érdeklődőket.

Pénteken du. 15 órától a Civil Közösségek Házában előadások hangzanak el Agócsy Lászlóról:

- életútját Szegedtől Pécsig dr. Vargha Dezső ny. főlevéltáros mutatja be;

- Dobos Lászlóné karnagy, ny. zeneiskolai tanár az Agócsy László zeneiskola megalakulását, működését ismerteti;

- a szolfézstanár Agócsyt Dobos László előadásából ismerhetik meg a résztvevők;

- végül Kovács Attila zenetörténész két összefüggésben is beszél Agócsy tanár úrról: Bárdos Lajossal és Kodály Zoltánnal való kapcsolata, illetve egyházzenei tevékenysége lesz előadásának témája.

A konferenciát követően a Collegium Seraphicumban megkoszorúzzák Agócsy László emléktábláját és egy kis kiállítás is megnyílik sokoldalú munkásságáról.

Szombaton délelőtt a Nagy Lajos Gimnázium ad helyet a városi szolfézs és népdaléneklő versenynek.

Az emléknapok programját szentmise és hangverseny teszi teljessé a ferences templomban. A 17 órakor kezdődő emlékező szentmise zenei szolgálatát a Szeráfi Kórus végzi Nagy Ernő vezetésével.

A 18 órakor kezdődő hangversenyt ugyanők nyitják meg Kodály Az Éneklő Ifjúsághoz c. darabjával, melyet a szerző Agócsy Lászónak ajánlott. A további szereplők: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate Vegyeskara, karnagy Havasi Gábor, szólót énekel Györgyiné Fülöp Judit, zongorán közreműködik Uzsaly Bence; őket a Mecsek Kórus Nőikara követi Kertész Attila vezényletével, zongorán Körtesi András, piccolón Varga Judit a közreműködő; a Pécsi Kamarakórust Tillai Aurél vezényli, orgonán Dr. Kopjár Gábor kísér. A műsor átfogja több évszázad kórusmuzsikáját a reneszánsztól a kortársakig. Több Kodály-mű is felhangzik, így záró összkari számként az Adventi ének és az Esti dal.

Az emléknapok társrendezői: a Pécs-Baranyai Kórusok és Zenekarok Szövetsége, az Agócsy László Zeneiskola, a Pécsi Civil Közösségek Háza, Collegium Seraphicum és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma. Támogató a Nemzeti Kulturális Alap.