ENGLISH

 

.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK

vissza a közgyűlési jegyzőkönyvekhez

 

Közgyűlési jegyzőkönyv - 2012.

Helyszín: Kodály Zoltán Emlékmúzeum előadóterme, Bp.VI. Andrássy út 87-89.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 41 fő - a vidéki tagcsoportokat a vezetőik ill. megbízottaik képviselik. Jelenléti ív mellékelve.

1.1 Elnöki megnyitó

Szőnyi Erzsébet elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az alapszabály értelmében a közgyűlés nem határozatképes, ezért 10.30 órára újra összehívja a közgyűlést.

A közgyűlés érdemi munkájának megkezdése előtt egy perces néma felállással tisztelgett a közgyűlés az elmúlt időszakban elhunyt tagjai emléke előtt:

Kerecsényi László, Sényi Tamásné, Fodor László. Dr. Kuncz Elemér, Stachó Tamásné, Lukács Ervin, Soltész Elekné, Till Ottó, Ferencz Miklós, Straky Tibor, Csík Miklós, Erdős János, Voit Krisztina, Szatmár Lászlóné, Péczeli István, Csicsery Rónay István, Huszár Klára, Futóné Balázs Gyöngyvér, Porzsolt Istvánné

Szőnyi Erzsébet, mint MKT elnöke
- köszönti ismételten a megjelenteket, kiemelve és megköszönve Kodály Zoltánné megjelenését.
- Ismertette azon tagjaink névsorát, akik szóban ill. írásban kimentették magukat egyéb elfoglaltságuk ill. egészségi állapotuk miatt. (Dr. Fehér Anikó - Bp., Kertész Attila - Pécs, Nagy Ernő - Pécs, Rozgonyi Éva - Szeged, M. Tóth Antal - Veszprém, Nagyné Nyári Ágnes - Veszprém, Erdei Péter- Kecskemét, dr. Mező Judit, Szathmáry Károly -Debrecen, Kerek Attila - Szeged, Szabó Tibor, Erdős Jenő - Ny.háza, Szabó Júlia - Bp., Dinnyés István - Orosháza, Dr. Nagy Miklós - Győr)

1.2 Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és a hitelesítők megválasztása

- Levezető elnök: Hollós Máté
- Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Kende Zsuzsannát, jkv. hitelesítőknek Ispán Franciskát és B Horváth Andreát.
A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.- Ismertette és elfogadásra javasolta a napirendet. Ezt a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. (Napirend mellékelve)

- Jelölő bizottság: Tóthpál József elnök, Paksa Katalin, Sebestyénné Farkas Ilona. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

- Számvizsgáló bizottság: elnök - Zelinka Tamás, tagok: Hartyányi Judit, Sebestyénné Farkas Ilona.

Hollós Máté levezető elnök ismertette a napirendet és felkérte Szőnyi Erzsébet leköszönő elnökasszonyt az elmúlt 3 (5) éves működés összefoglalójára és a tavalyi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett tevékenység ismertetésére.

2.1 Elnöki beszámoló a 2011. évről és a három éves ciklusról

Szőnyi Erzsébet vázlatos beszámolója a 2011/2012-es eseményekről :
Bevezetőben köszönetet mond a támogatásért mindazoknak akik segítették munkáját, külön kiemelve Kodály Zoltánnét, elődeit Szokolay Sándort és Dr. Bónis Ferencet, dr. Márkus Miklósnét, nem utolsó sorban dr. Ittzés Mihály társelnököt.
- Az elnökség havonta tartott ülést: napirendjén mindig szerepeltek általános kérdések: országos szintű rendezvények, a zenei élet és a zenei nevelés aktuális kérdései, (oktatás, továbbképzés, új Nemzeti Alaptanterv)
- 2011. dec. 16-án koszorúzás és megemlékezés Kodály Emlék-múzeumban Kodály Zoltán születésének 129. évfordulóján.
- Részvétel a XI. Magyar Karvezetői Konferencián, könyvbemutatókon, rendezvényeken, stb., amelyek kapcsolatosak voltak Kodály Zoltán élet-művével.
- 2012. márc. 6-án koszorúzás és megemlékezés Kodály Zoltán sírjánál.
- 2012. márc.26-án a Fukushimai Kodály Kórus hangversenye a Kodály múzeumban
- 2012. március 31-én a Kodály Zoltán nevét viselő iskolák második országos kamaraének találkozója, 10 iskola részvételével, a Marczibányi téri Kodály Iskola szervezésében
- Április 25-én nyílt meg és május 28-ig látható a dr. Eősze László által összeállított Kodály kiállítás az OIK-ban, amelyet Kodály Zoltán idegen nyelvű kórusműveiről tartott előadások kísérnek (Tardi László és Ittzés Mihály)
- Az elmúlt három évet összefoglalva említést tett arról, hogy
- 2009-ben lett a Társaság közhasznú szervezet
- több ének-zene iskola 50 éves évfordulóját ünnepli (ahol lehet ott képviseltetjük magunkat),
- figyelemmel kísértük a Nemzetközi Kodály Társaság munkáját és elnökségi ülésekre több társszervezet vezetőjét meghívtuk
- beléptünk a Hungarikum Szövetségbe
- Társaságunk fennállásának 30. évfordulójára megjelentettük a "Kodály Zoltán nevét viselő kórusok és iskolák" címmel a Hírek különszámát; a Hírek évi 4 számban jelenik meg dr. Márkus Miklósné szerkesztésében (2012-ben 5 számot tervezünk).

Szőnyi Erzsébet hangsúlyozta, hogy a fentieken kívül még számos esemény történt, azonban ezek részleteire nem tér ki, és átadja a szót vidéki tagcsoportok vezetőinek. A megújuló elnökségnek további kitartást, és jó munkát kíván.

2.2 Tagcsoportok vezetőinek beszámolói a 2011. évről

A kecskeméti tagcsoport vezetője, Jámbor Zsolt:
Kodály szülővárosa, önkormányzata a Kodály Örökség Programon keresztül eddig segítette a helyi rendezvények szervezését, de a város anyagi helyzetének romlása miatt a támogatás minimálisra csökkent. A 142.000 Ft-os támogatás a pedagógus továbbképzésre vonatkozott, amely csak 2012-ben történt meg. Témák: népi gyermekjátékok, karvezetés, karirodalom.
A helyzetet nehezíti az is, hogy nincs lehetőség plusz énekórák vagy, a kóruspróbák támogatására a korábbi gyakorlat szerint. E felvetésekre a városvezetéstől semmiféle választ nem kaptak.
Az előző, 2010-2011. tanév ennek ellenére sikeres volt. Továbbképzés: játékos módszerek; kórusmunka. 2011 májusában a tagcsoport kirándult Budapestre - Erkel kiállítás, Händel Messiás a Müpában - a Liszt évforduló alkalmából, a Balassi Intézet támogatásának jóvoltából elő-adások és hangverseny került megrendezésre. December 16-án két helyen is volt koszorúzás, de anyagiak hiányában a szokásos hang-verseny megrendezésére nem kerülhetett sor, helyette 2012. január 23-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Bónis Ferenc új Kodály-könyvének hangversennyel egybekötött bemutatója volt, ami telt házas közönséget vonzott.
A kecskeméti Új Kollégium - melynek díszterme sok ősbemutató helyszíne is volt - 100 éves évfordulója alkalmából sok programot terveznek, remélhetőleg ehhez némi támogatást is sikerül szerezni.
Végezetül köszönetet mondott Ittzés Mihály tanár úrnak a segítségéért.

Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Joób Árpád:
Átadta a közgyűlésnek tagcsoportjuk üdvözletét és jókívánságait a folytatandó munkához. Hat ismeretterjesztő előadásból álló sorozatot tartottak Liszt, Erkel, Kodály műveiről, valamint megemlékeztek az év fontos zenei évfordulóiról. Résztvettek a társszervek, az egyetem és az iskolák rendezvényein.
Hagyományosnak mondható kirándulási programjuk során Balatonfelvidé-ken voltak.
Folytatják Kodály Zoltán megyéjükben gyűjtött anyagainak feldolgozását és bemutatását.
Havonta ún. daltanuló csütörtököt tartanak, ahol egy-egy új népdalt meg-tanulnak; megismerkednek néprajzi, történelmi, műzenei kapcsolataival. Ez nagyon sikeresnek tekinthető, alkalmanként 40-50 fő vesz részt.
Tovább folytatták tagtoborzó programjukat, igyekeznek minél több aktív pedagógust, érdeklődőt bevonni a Társaság munkájába.
Örvendetes, hogy Kisvárdán új csoport kialakulása van folyamatban

Pécs-Baranya:
A tagcsoport vezetők távolléte miatt Ittzés Mihály ismertette a csoport tevékenységét a megküldött eseménylista alapján (mellékelve).
A szokásos megemlékezések mellett kiemelkedő esemény volt a Szeráfi kórus fellépése, a Pécsi Mecsek Kórus sikeres szereplése, a Pécsi Dalosnapok megrendezése.
Április 25-én került sor Bogányi Tibor vezetésével a Psalmus Hungaricus bemutatójára.
Említésre méltó a galántai Kodály Dalkörrel kiépített jó kapcsolat, melynek folytatása a MÜPÁ-ban rendezett nagyszabású hangverseny volt.
Megrendezték a megye fiatal népdalénekeseinek versenyét Kodály születési évfordulója tiszteletére.

Szeged, Ordasi Péter:
A hagyományos évfordulós megemlékezéseken túl a MKT helyi tagjai a város és megye kóruséletében és szakmai rendezvényein képviselték társaságunkat.
Problémaként kiemelte, hogy sajnos a város különböző oktatási és művészeti szervezetei között nincs igazi együttműködés.
A Városi Kórusegyesülettel való együttműködés lehetősége fennáll. A Rozgonyi Éva zsüri-elnökségével szervezett Kodály Zoltán bicinum éneklési verseny sikeresen lezajlott. Viszont a dec.16-i szokásos rendezvény elmaradt.
Szegeden komoly gondok vannak, talán a fiatalok aktivizálásával, bevonásával lehetne a helyzeten segíteni. Jelentős esemény egy római énekkar megkeresése: előadás és hangverseny a római Magyar Akadémia segítségével. A viszontlátogatás során lehetőség nyílna Kodály Zoltán életművének, a magyar kórusirodalom megismertetésére.

Veszprém, Nagyné Nyári Ágnes:
Írásbeli beszámoló alapján, M.Tóth Antal megbízásából, Ittzés Mihály ismertette.
A Közművelődési Intézet megszűnésével elég nehéz helyzet alakult ki a Társaság működését illetően. Jelenleg a Megyei Könyvtár keretein belül kissé korlátozottan tudják végezni tevékenységüket. Fő céljuk továbbra is a zenei művelődés fehér foltjainak felszámolása a megyében: a vidéki, hátrányos helyzetben lévő közösségeknek ismeretterjesztő előadások, közös zenehallgató alkalmak. 2010-11-es tanévben 15 települést látogattak meg.
- Dr. M.Tóth Antal tovább folytatta Zenetörténet mindenkinek - sok zenével címmel ismeretterjesztő előadásait a Városi Művelődési Házban.
- Az Éneklő Ifjúság találkozókon A rendezvényeken résztvett zenepedagógiai tanácsadójuk Dr. Kerekesné Pytel Anna (Kaposvár), ill. Ordasi Péter (Szeged) is. - A felnőtt kórus találkozón pedig Rozgonyi Éva nyújtott szakmai segítséget. .
- Nem kis nehézségek árán, de 2011-ben is sikerült a Kodály-szaktábor megszervezése Magyarpolányban.

A beszámolók elhangzása után a hozzászólásokra került sor. Ittzés Mihály emlékeztetett rá, hogy Szőnyi Erzsébet elnöki tevékenysége nem három, hanem öt adott biztos alapot. Ezután Hollós Máté levezető elnök az elnöki beszámolót és a tagcsoportok beszámolóját, az elhangzott kiegészítésekkel a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A részvevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az elnöki beszámolót és a tagcsoportok beszámolóját.

2.3 A 2011. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása

Dr. Ittzés Mihály ismertette a közhasznúsági jelentést röviden, mivel minden lényeges dolog az elnöki beszámolóban elhangzott. (A teljes közhasznúsági beszámoló mellékelve.)

A Magyar Kodály Társaság az alapszabályban foglaltak szerint Kodály Zoltán életművének széleskörű megismertetéséért és zenei művelődési eszméinek minél teljesebb érvényre juttatásáért tevékenykedik. A Magyar Kodály Társaság működésének jellegét tekintve egyszerre szakmai és közművelődési egyesület. Mint közhasznú szervezetnek szolgáltatásainknak egy része tekinthető csak belterjesnek (pl. egy-egy szűkebben szakmai tanácskozás), rendezvényeink egyébként nyilvá-nosak. Rendezvényeinken nemcsak közönségként, hanem közreműködő-ként is számítunk külső személyekre. Pl. a fiatalok számára rendezett népdalversenyen, kórushangversenyeken. Egyes rendezvényeink pedig más szervezetekkel, intézményekkel való együttműködésben valósulnak meg, vagy a MKT csatlakozik támogatóként, társrendezőként mások által szervezett eseményekhez. Kiemelkedően jó az együttműködés a KÓTÁ-val. A más szervekkel való együttműködésnek különösen nagy jelentősége van vidéken, többek között a műkedvelő énekkarok patronálásában és a fiatalok tágabban értelmezett zenei nevelését szol-gáló alkalmakkor (Éneklő Ifjúság). Ezek helyszíne elsősorban főváros, illetve a vidéki tagcsoportok "székhelyei": Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Veszprém. Évente négyszer megjelenő folyóiratunk, A Magyar Kodály Társaság Hírei. (A tagságon kívül természetesen szakmai partnereink megkaphatják a lapot; nyilvános terjesztésre azon-ban nem kerül.) Áttételesen összességében több ezres közönséget érnek el programjaink. Annál is inkább, mivel a közhasznúság elvét alkalmazva hangversenyeink, előadásaink nyilvánosak. A minél szélesebb közönséggel való kapcsolattartást lesz hivatott szolgálni 2011-ben már a megvalósítás útjára lépett honlapunk. Ennek jelentőségét növeli az a tény, hogy a közmédiával csak eseti a kapcsolatunk, de a tagcsoportok rendezvényeiről a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó rendszeresen hírt ad.
Elmondta, hogy jelenleg még mindig nincs önálló budapesti tagcsoport, pedig ennek kialakítására is szükség lenne. A feladatokat egyedül nem tudjuk ellátni, összefogásra, az iskolákkal és tanáraikkal szorosabb együttműködésre van szükség.
Örvendetes az OIK-val kialakult szoros kapcsolat, melynek eredménye-ként jelenleg megtekinthető Kodály kiállításunk, amelyet a Könyvtár és a kecskeméti Kodály Intézet maximális támogatásával sikerült meg-valósítanunk teljesen ingyen. Az előadók is szívességből vállalták a közreműködést.
Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy az előző évekhez képest pályázatokból lényegesen kevesebb támogatást kaptunk, több esetben a kifizetés "átcsúszott" az idei évre. Különös problémát jelentett, hogy a működésre kapott 400+150 eFt, szinte semmire sem elég, a befolyó tagdíjak pedig nem nyújtanak fedezetet az összes költség finanszírozására. Tag-létszámunk 840 fő, nagyrészt nyugdíjas. A nem fizetők száma kb. a létszám 30-40 %-a. Átlagosan az egy főre jutó tagdíjak összege 800-850 Ft, úgy hogy számos tagtársunk van, aki magasan a megállapított tagdíj összege feletti befizetéssel támogatja a társaságot. A 2011-ben kiemelkedő tagdíjat fizetők listája mellékelve, köszönet mindenkinek a támogatásért.

2.4 A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról és annak elfogadása

A Számvizsgáló Bizottság jelentését Zelinka Tamás ismertette. Elmondta, hogy a Társaság az elmúlt évet minimális pozitív eredménnyel zárta, de a halmozott mérleg szerinti eredmény csak kissé javult. A 2011-re áthúzódó - a mérlegben kötelezettségként jelentkező - kifizetések összege mintegy 440 eFt volt; ezek - amint az utófinanszírozás lehetővé tette - rendezve lettek. Ismertette, hogy a fő problémát a működési költségekre pályázati úton kért 1.200 eFt helyett, a kapott összegek alacsony volta okozta: NKA 400 eFt és OKM 150eFt. Ezt a hiányt a tagdíjakból csak részben lehetett pótolni. 2011. évben tagdíjakból, tagdíjtámogatásból és tagdíjtámogatásként jelentkező hirdetési pénzekből mintegy 1.400 eFt folyt be. Rendszeresen tagdíjat fizetők a tagság 60 %-a. Mindenképpen felül kell vizsgálni ezt az állapotot, ill. érvényt kell szerezni az alapszabályban foglaltaknak, miszerint akinek 2 évi tagdíj elmaradása van, törlésre kerülhet a Társaság tagjainak sorából. Esetleg érdemes lenne újra egy tagreviziót lefolytatni.
A helyzetet tovább nehezítette, hogy konkrét programokra is lényegesen kevesebb pályázati pénzt kapott a Társaság. Pl. a kecskeméti önkormányzati támogatás kiesése, nagyban befolyásolta az ottani programok kivitelezését.

2012. év némileg kedvezőbb képet mutat:
- NKA miniszteri keretből 5 millió forint támogatást kapott az MKT a Hungarotonnál megjelenő Kodály Biciniumok és Triciniumok CD-re.
- 2 millió forint NKA támogatás van az országos "Kodály 130" emlékév megtartására (7 milliót kértünk)
- Budapest Bank pályázatán a decemberi CD bemutatóra 200 ezer forintot nyertünk.
- Meglepetésként hatott, a 2011. tavaszán a Kamaraéneklési találkozóra beadott Pro Renovanda pályázat 2012. évi elbírálása. A találkozó ezév márciusában lezajlott, így ennek költségeit nagyrészt el tudjuk ezen pályázat terhére számolni.
- NKA-tól a Hírekre (idén 5 szám) változatlanul 1 millió forint támogatás érkezett, ami kb. a nyomda és nyomdai előkészítés költségeit fedezi.
- Működési pályázatot erre az évre csak a 2. negyedévben hirdettek- elbírálása folyamatban van.
A Számvizsgáló Bizottság a mérleg és eredmény kimutatás, valamint a megtekintett egyéb dokumentumok alapján a Társaság 2011. évi gazdálkodását megfelelőnek találta.
Felhívta a figyelmet a tagdíjfizetési morál szükséges javítására és a körülményeknek megfelelő takarékos gazdálkodásra. Zelinka Tamás javasolta, hogy a posta költségek csökkentése érdekében talán érdemes lenne a Postával terjesztési szerződés kötni. (Parlandós tapasztalatok szerint ez némi megtakarítást eredményezne).
A részletes gazdálkodási anyagok, mérleg és eredmény-kimutatás megtekinthető az MKT irodájában.

Hollós Máté hozzászólása:
-Véleménye szerint tagreviziót kell végrehajtani és a legalább 3 éve nem fizetőket törölni kell tagnyilvántartásból.
- A posta költségek csökkentése érdekében, a Híreket fel kell tenni a honlapra, nem pedig külön kézbesíttetni.

Kende Zsuzsa hozzászólása ez utóbbi felvetésre: Nem igazán alkalmazható a jó ötlet, csak az elektronikus megjelentetés, sok vidéki, idős tagunk van akik nem rendelkeznek internet eléréssel, sokuknak ez az egyetlen kapcsolata a Kodály Társasággal, valamint a legtöbben szívesen forgatják a "papírt". Esetleg meg lehet az "interneteseket" kérdezni, hogy kívánják-e továbbra is a füzeteket megkapni.

Hollós Máté szavazásra tette fel a közhasznúsági jelentés és a számvizsgáló bizottság jelentésének elfogadását, amit a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadott.

3. Az új vezetőség megválasztása
Jelölő Bizottság elnöke: Tótpál József

Bejelenti, hogy
- Szőnyi Erzsébet lemond, és helyette az elnökség Ittzés Mihályt javasolja az elnöki posztra,
- M.Tóth Antal (veszprémi tagcsoport) betegsége miatt már korábban jelezte lemondását,
- Ordasi Péter (Szeged) a helyszínen jelentette be, egészségi állapotára való hivatkozással elnökségi tagságáról való lemondását.
- Javaslat: Szőnyi Erzsébet maradjon az elnökség tiszteletbeli tagja, ehhez azonban az alapszabály módosítása kell.

Elnökségi tagoknak javasolva, a szavazólapokra felvéve:
- Öri Csilla a Marczibányi téri Kodály iskola igazgatónője
- B. Horváth Andrea - az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály női karának karnagya, tanárnő
- Igó Lenke javaslata szerint Hartyányi Judit - ny. zeneművészeti egye-temi docens, az IKS alelnöke - neve is felkerült a szavazólapokra.

A közgyűlés a jelöltekkel, mind az elnök személyére, mind az elnökségi tagokra vonatkozóan egyetértett és azt ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A szavazás eredménye:
41 szavazólap lett értékelve, ebből 6 érvénytelen.
Nem kapott elegendő szavazatot: Dr. Fehér Anikó és B. Horváth Andrea
Tiszteletbeli elnökségi tag: Szőnyi Erzsébet
Új vezetőségi tagok: Hartyányi Judit, Öri Csilla
Számvizsgáló bizottság új tagja: Puskásné Ispán Franciska
Elnököt és társelnököt az elnökség saját tagjai közül választja meg.

A változásoknak megfelelően végre kell hajtani a szükséges bejegyzési módosításokat. (elnök és aláírási jogok).

4. A 2012-2013. évek programtervei

Ittzés Mihály az előzőekben elhangzottak kiegészítéseként elmondta, hogy a tervek kialakítása, előre tervezés a sok bizonytalanság miatt nagyon nehéz. Számtalan ötlet van, de az anyagi források s ha egyáltalán - kiszámíthatatlanul teremtődnek meg.
Ennek jó példája a Kamaraének találkozó, amit 2011-re terveztünk, végül ezév tavaszán a Marczibányi iskolával együttműködve megrendeztünk, majd örömmel vettük tudomásul, hogy az elmúlt év tavaszán beadott Pro Renovandás pályázatunk nyert.

A "Kodály 130" program keretében szándékunkban november vége-december eleje felé egy-másfél napos konferencia megszervezését kárpátmedencei előadók meghívásával. E program keretében vidéki tagcsoportjainknak is vannak terveik. Eddig erre az országos programra 2 millió forintunk lesz pályázatból, de keresssük még a további lehetőségeket, hogy vidéki tagcsoportjain tervei is megvalósíthatók legyenek.

A Hungarotonnal közösen bonyolított CD kiadásra miniszteri keretből kaptunk 5 millió forintot. A munka már megkezdődött, a felvételek vidéki iskolák bevonásával már folynak.
A megjelenő CD különlegessége - Kodály Zoltánné javaslatára -, hogy rajta lesz Andor Ilona egykori kórusfelvétele is.
A lemezbemutató december 16-ra tervezzük. Ehhez a Budapest Bank támogatását nyertük el.

5. Egyebek

Szőnyi Erzsébet javaslatot tett új tiszteletbeli tagok megválasztására.
Jelöltek:
- Medveczky Ádám - karnagy
- Szölössy Vágó László- a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesület főtitkára, Szabadka
- Sárosi Bálint - népzenekutató

Dr. Márkusné Natter-Nád Klára javaslatára az alábbiak is lehetnének jelöltek, mint tiszteletbeli tagok.
- Ágh Tibor - népzenekutató, Nagymegyer (Szlovákia)
- Guttmann Mihály - karnagy, zenepedagógus, Kolozsvár

A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadta. (Az új tiszteletbeli tagoknak az emléklapot a június 4-i elnökségi ülésen adják át.)

Szavazatok összeszámlálása alatt további hozzászólások hangzottak el:

Szőnyi Erzsébet felkérésére Hartyányi Judit röviden beszámolt az 5. Fülöp-szigeti Kodály-kurzusról, ahol tanított. A résztvevők igazolást kapnak a kurzus elvégzéséről. Fő jellemző a jó kórusmunka, jó ének-hangok, nagyon jó együttműködés a tanárral.

Kollár Éva a Monteverdi Kórus moszkvai látogatásáról számolt be. 3 nagysikerű koncertet adtak a pravoszláv Húsvéti fesztivál alkalmából, egy templomit, egy világit és talán legmeghatóbb volt a harmadik koncert a veteránok és öregek otthonában.

Decsényi János hozzászólása: Elmondta, hogy az idősebbek közül sokan ismerték Kodály Zoltánt még abból az időből is, amikor népzenét tanított. Okvetlenűl szükség lenne fiatalításra, mert ha kihal ez a nemzedék, mi lesz nemcsak Kodály Zoltán zenei alkotásaival, de mi lesz örökbecsű zeneelméleti és zeneoktatási elveivel.

Ehhez csatlakozott B.Horváth Andrea hozzászólása, aki elmondta, hogy ő még Szokolay Sándor javaslatára lépett be az MKT-ba, és szerinte meg kellene keresni fiatalítási ügyben a régi évfolyamtársakat és talán így eredményes lenne a fiatalítás.

6. Elnöki zárszó

Szőnyi Erzsébet megköszönte a részvételt, még egyszer megköszönte mindenki támogatását, az új elnökségnek további kitartó munkát, sok szerencsét, jó eredményeket kívánt. Ezzel bezárta a közgyűlés hivatalos részét.

A közgyűlés folyamán Pogány Imola zongorakíséretével Ruszó Andrea énekelte egészen kíválóan Kodály Zoltán: Jaj de szerencsétlen időre jutottam és Mónár Anna c. népdalfeldolgozásait. A Zeneművészeti Egyetem két hallgatója - hegedű és gordonka duó - pedig erdélyi muzsikát játszott.

Kmf.

Kende Zsuzsanna Szőnyi Erzsébet jegyzőkönyv-vezető elnök

A jegyzőkönyv hiteles:

B. Horváth Andrea Puskásné Ispán Franciska

vissza a közgyűlési jegyzőkönyvekhez