ENGLISH

 

 

ÜDVÖZÖLJÜK A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HONLAPJÁN!
A
MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍRLEVELE

Szeptember 24-én a Pesti Vigadóban, az MMA székházában szimpóziumot tartanak a Kodály-módszerről, Mozgó Dó, a zene lelki táplálék címmel.

További részletek...


 

A Magyar Kodály Társaság Elnöksége megrendülten tudatja, hogy életének 80. évében elhunyt

DR. ITTZÉS MIHÁLY

a Magyar Kodály Társaság elnöke (2012 – 2018), a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) tagja, alelnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Nemzetközi Kodály Szemináriumok (1970-), a Kodály Zenepedagógiai Intézet (1973-) tanára, 20 évig az Intézet igazgatóhelyettese, zeneművészeti társaságok aktív tagja. Elhunyt a kiváló tudós, zenetörténész, a kiemelkedő zenepedagógus, a nagyszerű vezető.

Kodály Zoltán öröksége, szellemisége határozta meg mindenkori munkáját, tevékenységét. Töretlen harcosa volt a zeneművészeti nevelés, oktatás ügyének, apostola a zene általi személyiségformálás minden lehetőségének.

Elismerései: Apáczai Csere János – díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje, Kodály Zoltán Közművelődési Díj, Szabolcsi Bence – díj, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány díj.

A tűznek nem szabad kialudni!„ – volt az utolsó üzenete felénk, munkatársai felé. Köszönjük odaadó, áldozatos munkáját, barátságát.

Emlékét szeretettel őrizzük!

2018 június 12.

 

 


2018. május 13-i tisztújító közgyűlésen MKT új elnökséget választott:

Elnök: KERTÉSZ ATTILA

Társelnökök: dr. Szalay Olga, B. Horváth Andrea  

Elnökségi tagok:

Blazsek Andrea

dr. Döbrössy János

Erdélyi Ágnes

Gráf Zsuzsanna

Kneifel Imre

Nagy Ernő

Őri Csilla

Rápli Györgyi

S. Szabó Márta

Vidéki tagcsoportok beszámolója

Jegyzőkönyv a közgyűlésről

2017-es év közhasznúsági melléklet


Megemlékezések március 6-án

A Farkasréti temetőben

Március hatodika - Kodály Zoltán halálának évfordulója. Ezen a napon a Kodály Társaság hívó szavára a tagtársakon kívül más zenei szervezetek, intézmények képviselőivel minden évben elzarándokolunk a Farkasréti temetőben lévő sírjához. A szóbeli megemlékezés, a tisztelet sírra helyezett virágai mellett az énekszó mindenkori része az alkalomnak. Ez idén, az 51. évfordulón igen messziről érkezett tagokból álló kamarakórus adta színvonalas zenei részét a megemlékezésnek. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete kamarakórusa főként távol-keleti tagokból áll, s vezetőjük az angol-japán gyökerekkel rendelkező Theodore Vinden. Előadásukban az eseményt keretbe foglalta Az éneklő ifjúsághoz, a Pange lingua és a Jövel Szentlélek Úristen című kórusmű. A megemlékezést Ittzés Mihály, a MKT elnöke tartotta.

 

 

 

 

 

 

Kodály Zoltán Missa brevise jótékonysági mise keretében hangzott el

A fiatal zenetanárjelöltek a temetői ünnepség után nem tértek vissza Kecskemétre, hanem részt vettek – sok más érdeklődővel és az egyházközség tagjaival együtt – a KÓTA és a Magyar Kodály Társaság kezdeményezésére az Avilai Nagy Szent Teréz templomban Horváth Zoltán kanonok, plébános úr védnökségével és celebrálásával lezajlott emlékmisén. A szertartásban részt vett Dobák Gábor mátraszentimrei plébániai kormányzó is.

A Missa brevis alkalomhoz méltó, ünnepélyes és áhítatos hangulatot teremtő előadói a következők voltak: a Kőbányai Szent László Templom Kórusa (karigazgató: Varsányi István) és az előadást vezénylő Somogyváry Ákos énekkara, a Budai Ciszterci Szent Alberik Kórus. A szívességből közreműködő szólisták: Duba Szilvia – szoprán, Szarka Emília – szoprán, Heim Mercedes – alt, Viszló István – tenor és Klézli János – basszus. Az orgonaszólamot Mészáros Zsolt Máté szólaltatta meg. A mise változó részeiként elhangzott egy zsoltár, aztán Kodály (Szedő Dénes versére írott) háromszólamú Miatyánk című kisdarabja és a Pangue lingua.

Az orgonás Missa brevis első szöveggel kiteljesedő változata annak a műnek, amelyet Kodály Zoltán 1941-42-ben, galyatetői alkalmi kántorkodása alatt Csendesmiseként komponált, s játszott maga azon a harmóniumon, amely még ma is megvan és – amennyire megromlott állapota engedi – szolgál a hegyi kápolnában. Éppen ennek a történelmi hangszernek a felújítására kezdeményezett adománygyűjtést a két zenei szervezet. Ezért került az eseményt meghirdető plakátra ez a mondat: Emlékmisénk adományai jótékony célt szolgálnak: a galyatetői „Kodály kápolna” harmóniumának felújítására ajánljuk fel!

Adakozókedvben nem volt hiány, de a befolyt adomány valószínűleg nem lesz elegendő a megfelelő színvonalú, tartós felújítás költségeire. Ezért az ügy iránt elkötelezettként kérjük Olvasóinkat, Kodály Zoltán munkásságának, zeneműveinek híveit adományaikkal továbbra is segítsék a nemes terv megvalósulását.

Az adományokat a következő címre és bankszámlára várják köszönettel:

Mátraszentimrei Római Katolikus Egyházközség

CIB Bank 10700282-69213298-51100005

A rendelkező nyilatkozatba kérjük beírni: A galyatetői Kodály-harmónium felújítására.

Hadd zengjen, szépen, sokáig a harmóniumon, vagy énekszóval erősítve Kodály művéből is:

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.


Középiskolások Kárpát-medencei Kodály vetélkedőjének döntője: március 3.

A vetélkedő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szervezője a Magyar Kodály Társaság együttműködésben az Ifjú Zenebarátok Szervezetével (Jeunesses Musicales Hungary) és a Papagenoval. Március 3-án 11 órakor a M. Rádió márványtermében rendezzük meg a vetélkedő döntőjét az öt internetes forduló hat legeredményesebb csapatának részvételével.                                                Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  Regisztrálni protokoll@papageno.hu címen lehet és kell. 
Aki szívesen meghallgatná, de valami akadálya van, az sem marad le teljesen, mert március 4-én, vasárnap a Bartók Rádió összefoglaló műsort sugároz a döntőről.


Serkenj fel – online vetélkedő tizenéveseknek Kodály Zoltánról az MKT, a Jeunesses Musicales, a Papageno és a Bartók Rádió együttműködésében. Jelentkezési határidő: 2018. január 10.


A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara 2018-ban ismét megrendezi a Bárdos Szimpóziumot, zenetudományi és zenepedagógiai előadásokkal, bemutató tanításokkal és hangversenyekkel, valamint lehetőséget kínál a résztvevők tapasztalatcseréjére.

A részletes programról és a részvételi feltételekről 2017 decemberétől lehet tájékozódni az intézmény honlapján: www.music.unideb.hu.


„Isten, áldd meg a Magyart … Történelmi korok üzenete Kodály Zoltán kórusműveiben címmel rendez kórushangversenyt a KÓTA és az MKT 2017. október 10-én kedden este fél 8 órai kezdettel a Zeneakadémia nagytermében. Bevezeti dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke, az MMA rendes tagja. Részletek a Kodály Társaság honlapján: www.m-kodalytarsasag.hu. A koncertre belépés díjtalan, belépőjegyek igényelhetők az MKT és a KÓTA titkárságán.  

 

magyar.kodaly@lisztakademia.hu ; tel. +36/1/322-1802 kota@kota.hu ; tel: +36/1/225-3573

Legyen a zene mindenkié - Bartalus Ilona 1982-ben készült és utoljára 1995-ben vetített filmsorozata újból látható vasárnap délelőttönként az M3 televízió-csatorna műsorán.  

Időpontok: 2017. október 1., 8., 15., 22., 29., november 5.  

Témák: A Kodály-koncepció

  • - Alfája: magyar népzene, zenei írás-olvasás
  • - eszközei: zenei kétnyelvűség, szolmizálás, abszolút nevek
  • - logikája: út a többszólamúság felé
  • - megvalósítói: professzionista képzés, gyakorlati tanítás, karvezetés
  • - nyitottsága: társművészetek ötvözése a zenével, improvizáció
  • - Omegája: a japánok adaptációja

Ajánlás:

Egy régi, hiteles film kerül ismét adásba, Bartalus Ilona, a kiváló, nemzetközileg is elismert zenepedagógus és televíziós személyiség, a Duna Televízió volt zenei főszerkesztője "Legyen a zene mindenkié" című sorozata, melyet a megszületése óta eltelt 35 év nem fakított meg sem a mondanivaló, sem a formai megvalósítás szempontjából. Olyan tematika és olyan hiteles személyiségek jelennek meg a sorozatban, amely ma is érvényes, illetve akikre ma is felnézhet mind a szakember, mind a zenekedvelő. Biztatás és példa lehet a mai, sok tekintetben bizonytalan, s talán átmenetinek tekinthető időszakban mindaz, amit Bartalus Ilona sorozata bemutat.  

Forgatókönyv-író, szerkesztő, műsorvezető: Bartalus Ilona  

Közreműködő tanárok, művészek: Apagyi Mária, Ádám Jenő, Bartalus Ilona, Csengery Adrienne, Forrai Katalin, Hajnóczy Katalin, Kocsis Zoltán, Lantos Ferenc, Lukin László, Makláry József, Németh Rudolf, Párkai István, Rozgonyi Éva, Sebő Ferenc, Szabó Dénes, Thész Gabriella, Tóth Ferenc, Zakariás Anikó, Hani Kyoko, Kase Ruriko, Nakamura Takao.  

Közreműködő együttesek: nyíregyházi gyerekkórus; a Váci Vox Humana Kórus, budapesti gyermek-kamarazenekar, komlói gyerekkórus, vitnyédi pünkösdölők, óbudai ütősök, a Sebő-együttes és az Asunaro Gyerekkórus (Japán).


Komplex módszertan Kodály Zoltán zenei nevelési rendszere horizontján címmel konferenciát rendez a Kodály Világa Tudományos és Művészeti Nonprofit Kft. és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye. Időpont: 2017. október 3. (kedd) 10-15 óra Helyszín: Budapest VIII. Ötpacsirta u. 4.  

A konferencia programja:

- Dr. Pásztor Zsuzsanna PhD, LFZE - mozgáspihenő mozdulatsorok

- Gróh Ilona, Ringató - országos zenei nevelési program

- Dr. Munkácsy Katalin PhD, ELTE TTK, a Kodály Világa matematikai kutatócsoport vezetője - játékos matematika

- Vidra Réka művésztanár - vizuális nevelés

Vígh-Kiss Erika - korszerű matematika tanítás

- Dr. Smuta Attila, DLA, NJE PKK, a Kodály Világa Művészeti és zenepedagógiai kutatócsoport vezetője - zenei transzferhatások

- Both Miklós - Népzene és népzenegyűjtés ma


Kodály Missa brevise hangzik fel a Kőbányai Szent László templomban (Budapest X. Szent László tér 25.) 2017. október 1-én a 11 órai szentmise keretében. Előadja a Ciszterci Szent Alberik Kórus (karigazgató: Somogyváry Ákos) és a Kőbányai Szent László templom kórusa (karigazgató: Varsányi István), szólót énekel Kővári Eszter Sára, Szarka Emília, Zámbó Szilvia - szoprán, Bardócz Erzsébet - alt, Tőkés-Bodor Ferenc - tenor, Lettner Zsolt - basszus, Mészáros Zsolt Máté - orgona, vezényel Somogyváry Ákos.

Magyar zenetörténeti kérdések Lavottától Kodályig címmel zenetudományi konferenciát rendez a Magyar Kodály Társaság és a Kazinczy Ferenc Társaság az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán emlékére, valamint a 85 esztendős Bónis Ferenc köszöntésére, 2017. június 15-én 10 órai kezdettel a Kodály Emlékmúzeumban (Budapest VI. Andrássy út 87-89.)

Meghívó


Szőnyi Erzsébet művei hangversenyeken: 2017. június 18-án a Rákoshegyi Bartók Zeneházban (Sicut cervus), 30-án a Mátyás-templomban. Részletek Eseménynaptár oldalunkon olvashatók.

Öt kontinens - egy nemzet: Kodály hírneve Görögországban. Michalis Patseas, az athéni Kodály Konzervatórium és a Görög Kodály Intézet alapító-igazgatója, az International Kodály Society volt elnöke nyilatkozott Kalocsai Andrea mikrofonja előtt (DUNA WORLD, 2017. május 13. szombat 10,30; ismétlés május 19. péntek 7,50 DUNA és 15,35 DUNA WORLD).
Visszanézhető: http://www.mediaklikk.hu/musor/otkontinens/ 
A Fülöp-szigeteki Kodály Társaság (Kodály Society of the Philippines) idei zenetanári kurzusa (Music Teaching with Kodály Emphasis) 2017. április 28-án zárult. Az okleveleket az ottani Kodály Társaság elnöke, Daisy N. Marasigan és Hartyányi Judit, a Magyar Kodály Társaság társelnöke, a kurzus vendégoktatója adta át; az eseményen hazánk manilai nagykövete is részt vett. A manilai magyar nagykövet levele

Nemzeti mester - nemzetközi kontextusban címmel rendez zenetudományi konferenciát a Zenetudományi Intézet 2017. december 8-10. között, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából. Témakörei:

- Kodály Zoltán zeneszerzői életműve;

- Kodály művészi és tudományos köre a világban;

- A nemzeti zeneszerzők helyzete, nemzetközi érvényesülési lehetőségeik.

A konferencia nyelve angol. Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.

Felhívás


Kodály és városaink, megyéink címmel új sorozat indul honlapunkon, melyben vidéki tagcsoportjaink mutatják be közvetlen Kodály-kapcsolataikat. Várnai Ferenc: Kodály Zoltán Pécs-baranyai kapcsolatairól 2017. februárban küldött összefoglalása olvasható a Zenei írások oldalon.

Deák Kristóf: Mindenki (angol címén: Sing) című kisfilmjét is jelölték a 2017. évi Oscar-díjra. A rendező itt egy külföldön megtörtént esetet dolgoz fel és adaptál a magyar viszonyokra: "a kilencvenes évek elején játszódik, iskolai környezetben vizsgálja a hatalmi viszonyokat gyerekek és egy gátlástalan tanárnő történetén keresztül" (www.hirado.hu), az iskolai kórusmunka közegében. A konfliktus forrása egy olyan világkép, amelynek centrumában a zene és az ember helyett az öncélú siker elérése áll. A mű végkicsengése azonban pozitív: "Deák Kristóf filmjétől jókedvünk lesz, mert a Mindenki visszaadja a hitet a jóságban, a szolidaritásban, a segítőkészségben és az együttérzésben. (...) Kivételesen jók a gyerekszereplők, egyaránt szól gyerekekhez és felnőttekhez, és minden pillanatát áthatja zene." (Varga Attila, index.hu.)

 

Deák Kristóf alkotása kisjátékfilm-kategóriában elnyerte az amerikai film-akadémia 2017. évi Oscar-díját. Az eredményhirdetés magyar idő szerint február 27-én hajnalban volt. A filmben közreműködött a Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola énekkara.  

Forrás: MNO 2017.02.27.

https://mno.hu/film/oscar-2017-mindenki-a-mindenkire-var-1387807


A Hungarikumok Gyűjteményébe került a Kodály-módszer, Kodály Zoltán népzenei hagyományokat megőrző, továbbadó, dokumentáló és oktató zenepedagógiai rendszere, a Hungarikum Bizottság 2017. március 21-i döntése értelmében. Hungarikummá nyilvánították még többek között Kós Károly életművét, az aradi Szabadság-szobrot, a Feszty-Körképet, a nagybányai festőiskolát és Torockó épített örökségét.
A Fazekas Sándor agrárpolitikáért felelős miniszter elnökletével működő és 21, a Magyar Országgyűlés, a MÁÉRT, a minisztériumok, az MTA és az MMA, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált tagból álló bizottság hivatott a Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek közül az egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket hungarikummá minősíteni.

http://hungarikum.kormany.hu/hungarikum-bizottsag. 

A Hungarikumok Gyűjteményébe a 2017. március 21-i döntést követően 64 érték tartozik, a Magyar Értéktár pedig 152 tagúra bővült. http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/%C3%BCnnepel-eger-hungarikum-lett-az-egri-bikav%C3%A9r

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) keretében működő Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottság 2016. december 1-jén Addisz-Abebában, az etióp fővárosban tartott ülésén vitatta meg "A népzenei örökség Kodály-koncepció szerinti megőrzése" című, több ország által támogatott előterjesztést. A 24 tagú bizottság döntése szerint a Kodály-módszer felkerült a szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló legjobb gyakorlatok jegyzékébe. Korábban az UNESCO arról is döntött, hogy Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója tiszteletére a 2017-es esztendő nemzetközi Kodály-év lesz.

Kodály-megemlékezések 2016. december 16-án: délelőtt 10 órakor Kecskeméten a Kodály Intézetben, délután 3 órakor a Magyar Kodály Társaság rendezésében Budapesten a Kodály Emlékmúzeumban, este 6 órakor a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportja rendezésében Kecskeméten a Református Új-kollégiumban. Részletek az Eseménynaptár rovatban olvashatók.

A Magyar Kodály Társaság március 15. alkalmából kitüntetett tagjai: - Szabó Soma, a Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetője Liszt-díjat kapott; - Dr. Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Intézetének igazgatója, egyetemi tanár a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetésben részesült.

Tardy László karnagy, a Magyar Kodály Társaság tb. tagja a Szent Márton-díj idei kitüntetettje. A díjátadásra 2016. november 18-án került sor a pannonhalmi bazilikában. Részletek Tagjainkról rovatunkban olvashatók.

Tisztelt Tagtársak!

Örömmel jelentem, hogy a 2015. évi rendes (május 21.) ill. rendkívüli (november 25.) közgyűlésen elfogadott Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék 2016. március 7-én kelt végzésével jóváhagyta és ezzel közhasznú egyesületi besorolásunk megerősítést nyert. Az előírásoknak megfelelően az új Alapszabályt ezennel közzétesszük. Kérem a tisztelt Tagtársakat, hogy olvassák el, ismerjék meg az Alapszabályt, mely társaságunk működéséhez és szakmai tevékenységéhez is iránymutatást ad, a MKT minden tagjára kötelező érvényű, de ne a gúzsba kötő szabályozást, hanem a lehetőségek keretét, működés biztonságát adó eszközt lássák benne.

Üdvözlettel:

dr. Ittzés Mihály elnök  


A Magyar Kodály Társaság
2016-ban állami elismerésben részesült tagjai:

Döbrössy János - a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
Eősze László - Budavárért Emlékérem
Gráf Zsuzsanna - Apáczai Csere János-díj
Horváth Márton Levente - Erkel-díj
Hartyányi Judit - Apáczai Csere János-díj
Kocsárné Herboly Ildikó - Apáczai Csere János-díj  
Márkus Miklósné Natter-Nád Klára - Csokonai Vitéz Mihály-díj
Paksa Katalin - Széchenyi-díj  
Szebellédi Valéria - Bonis Bona-díj  
Tardy László - Érdemes Művész cím  
Tillai Aurél - Kossuth-díj

 

Bővebben lásd Tagjainkról című rovatunkban.